vacasiones sueños

Palenque

Palenque

Dávné mayské město Palenque,

nádherně rozložené v džungli a s dokonalou architekturou a výzdobou, je jedním z mexických divů.

Název tohoto nádherného místa pochází ze španělštiny a nemá žádný vztah k dávnému názvu města, které se podle dnešních teorií nazývalo Baak. Poprvé bylo osídleno cca 100 let př.n.l. Největší slávu a rozkvět zažilo v letech 600 až 700 n.l., kdy zde v letech 615 až 683 vládl K´inich Hanab Pacal. Po jeho smrti (dožil se údajně 80 let) město postupně chátrá až v 9. století ho opouští poslední obyvatelé a město v husté džugli postupně zarůstá.

Dnešní ruiny (vstupné cca 4,5USD) se skládají z cca 500 budov rozložených na 15 km2. Relativně málo z nich bylo dosud odkryto. Vše co v Palenque uvidíte, bylo postaveno bez použití kovových nástrojů, tažných zvířat nebo kola. Původní barva ruin, kterým nyní dominuje šedá, byla červená.

Ke znovuobjevení Palenque dochází v 18. století. Roku 1746 poslal biskup španělského  kněze Otce Solise na průzkumnou cestu do Santo Dominga de Palenque. Kněz začal pátrat v místech, o kterých kolovaly mezi obyvatelstvem pověsti, a vlesní vegetaci objevil polopohřbené starověké trosky. Byl ohromen svým objevem. Otec Solis byl první, kdo se na vlastní oči setkal s pozůstatky dávných mocností. Od té doby se tu střídali cestovatelé a vědci jeden za druhým, aby prozkoumali tajemné město, jež dlouho nikdo nebyl schopen kulturně zařadit. Z těch, kteří se pokusili zanést monumenty a plán architektury na papír, stojí za zmínku hrabě Waldeck. Rozhodl se prostudovat mexickou dávnověkost do hloubky a začal roku 1825 svou cestu právě v Palenque. Během jednoho a půl roku prostudoval první vykopávky a nakreslil dochované památky. Díky jeho usilovné práci se dodnes zachovalo řadu zajímavých litografií s čistě subjektivní interpretací staveb a archeologických nálezů. Hrabě si stejně jako mnoho učenců té doby neuměl představit, že by v dávné době existovala civilizace tak odlišná od klasicistního světa. Dalším, kdo přispěl k zachování informací o tomto nádherném místě byl Frederick Catherwood, z jehož dílny pocházejí reprodukce zejména stély a památky s vytesanými nápisy, které se až teprve nedávno podařilo rozluštit. Díky tomu, lidstvo získalo důležití zdroj vědomostí o dějinách tohoto významného mayského střediska civilizace klasického období. Nejstarší stavby se připisují náčelníkovi, jenž jako první podnítil opravdový kulturní a politický rozvoj města. Texty praví, že vládce se jmenoval Pacal, což v mayštině znamená sluneční svit. Palác je architektonický komplex na obrovské plošině a skládá se z několika pravoúhlých budov sdružených kolem tří nádvoří (na obou z nich stojí ještě další stavby).

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.