vacasiones sueños

Slovníček ES-CZ

 

Učím se právě slovesa, takže začnu tím, že zde uvedu některé z nejpoužívanějších :-)

 • A

Aburrirse (3) - nudit se; mít dlouhou chvíli

Acercarse (32) - přiblížit se; sblížit se; smířit se; blížit se; jít blíže; přibližovat se

Acostarse (29) - lehnout si; ulehnout; jít spát; opírat se; naklánět se; blížit se ke břehu; vinout se; zapadat (slunce); vyspat se; slehnout; porodit

Afeitarse (1) - holit se; zdobit se; upravit se; ošetřovat si pleť; otravovat se; nalíčit se

Ahorrar (1) - šetřit; spořit; ušetřit; uspořit; hospodařit; osvobodit; darovat; vyšetřit

Alojarse (1) - ubytovat se; uvíznout

Alquilar (1) - pronajmout; půjčit; najmout

Andar (4) - jít; chodit; jet; projít; ujít; projet; pohybovat se; hledat; sledovat; mít; dařit se

Aplicar (32) - vložit; přiložit; nanést; aplikovat; použít; připisovat; přičítat; určit; přidělit; přiřknout; vyměřit

Aprender (2) - učit se; naučit se, zapamatovat si; vyučit se; dozvědět se

Asociarse (1) - přidružit se; družit se; spojit se; připojit se

Ayudar (1) - pomoct; pomáhat; přispět

 • B

Bailar (1) - tančit; kroužit; točit se;

Bajar (1) - sestoupit; sejít; sjet

Bañarse (1) - koupat se

Buscar (32) - hledat

 • C

Caerse (5) - upadnout; spadnout; klesnout

Calcular (1) - počítat; kalkulovat

Cambiar(se) (1) - vyměnit; změnit

Caminar (1) - chodit; kráčet

Casarse (1) - oženit se; vdát se

Cenar (1) - večeřet

Cerrar (6) - zavřít; zamknout; ucpat

Clasificar (32) - roztřídit

Combinar (1) - spojit; sloučit

Comer (2) - jíst

Compartir (32) - rozdělit; podílet se

Conducir (7) - vést; vézt; dopravovat

Confundirse (3) - zastydět se; zmýlit se

Conocer (8) - znát; poznat; rozumnět, vyznat se

Conseguir (34) - dosáhnout; získat; dostat; vytěžit

Construir (9) - stavět; konstruovat; budovat; vystavět

Corresponder (2) - odpovídat; vyhovět; opětovat

Cruzar (10) - křižovat; zkřížit; přejít

Cuidar (1) - pečovat; starat se; bdíd; dbát

 • D

Dar (11) - dát; darovat; dávat

Decir (12) - říkat; povídat; povědět;

Dirigir(se) (13) - vést; řídit; zamířit

Dormir (14) - spát

 • E

Entender (15) - slyšet; chápat; rozumět

Estar (16) - být

 • H

Hablar (1) - mluvit; povídat

Hacer (17) - dělat

 • I

Ir (18) - jít; jet; letět ...

 • J

Jugar (19) -  hrát si; vynést; táhnout

 • L

Leer (20) - číst

Llegar (21) - přijít; přijet; dojít; dojet ...

 • M

Moverse (22) - pohnout se; pohybovat se

 • P

Pedir (23) - žádat; dát si; požádat 

Poder (24) - moci; smět

Poner (25) - položit; vložit; uložit

Preferir (26) - dávat přednost (něčemu); chtít raději (něco)

 • Q

Querer (27) - chtít; žádat; milovat

 • R

Recoger (28) - vzít; převzít; chytit

Recordar (29) - připomenout; vzpomenout si; pamatovat

Reirse (30) - smát se

 • S

Saber (31) - vědět; znát; umět

Sacar (32) -

Salir (33) -

Seguir (34) -

Ser (35) -

 • T

Tener (36) -

Traer (37) -

 • V

Venir (38) -

Ver (39) -

Vivir (3) -

Volver (40) -

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.